• Facebook
  • Google
  • Live

Manifest OVEЯGAP


Chceme, aby církev získala svůj vlastní prostor ve světě internetu. Děláme vše pro to, aby tento prostor byl jasně ohraničený od okolního světa, a aby se naši uživatelé cítili bezpečně. Netoužíme být za každou cenu zábavní, ani si tě nutně nepotřebujeme udržet. Nehodláme vstoupit na burzu, neboť by to obnášelo mnoho kompromisů - vždyť ani nevíme, zda tu ještě zítra budeme. Nevisíme dokonce ani na tvých reklamních kampaních, které ti sice plánujeme umožnit zadat, ale jen pokud nás nebudou obtěžovat. Toužíme se totiž sami na OVEЯGAP cítit dobře.

Vadí nám negativní fenomén způsobený nadměrným konzumem sociálních sítí. Poutají pozornost natolik, že výsledným efektem se stává vylidnění komunitního prostoru: ulic, hospůdek, parků. Jejich bývalé návštěvníky drží u obrazovek onen nenasytný pocit prázdnoty a marnosti, který ovšem modrý svit obrazovek nenaplní. Naopak. Chceme OVEЯGAP použít jako nástroj, který církev stmelí a posílí k tomu, aby konečně vstala ze svých počítačových židlí a vyšla ven. Do ulic, hospůdek i parků, aby tam zase zněl zpěv. Ne opilých, ale veselých, happy lidí, kteří se tak cítí, rozhodně ne proto, že jsou tak dobří, ale protože našli a dělají to, co se Pánu líbí.

Chybí nám interakce a blízkost s dalšími sourozenci v Kristu, nejen na internetu. Nehledáme další anonymní prostředí, kde je možné se lehce ztratit. Chceme vidět, kolik z vás žije v naší blízkosti. Čím žijete? Kde se scházíte? Jak trávíte čas? Je možné se k vám připojit nebo vás jinak podpořit? Chceme vytvořit prostředí, kde se nebudeme bát otevřít.

Věříme totiž, že se změnou většinové uživatelské skupiny, nakonec dojde i ke změně vzorce chování našich uživatelů. Jsme si jisti, že většinu uživatelů bude OVEЯGAP motivovat k větší zodpovědnosti za obsah a styl informací, které sdílí. Dále věříme, že nastolené změny nás povedou daleko od potřeby prvoplánově vybočovat, šokovat, a to směrem k porozumění a sounáležitosti. K pochopení, že všichni jsme Jeho hvězdy. Že to On, Ježíš, nás rozdílné, spojuje a je nám všem společný. Že nás odvede od odsuzování a tlachání k přímé pomoci těm, jejichž kříž je těžší než ten náš. Že nás spojení s Boží rodinou naplní pokojem, a tento pokoj nás nakonec vyžene ven se o něj podělit s lidmi, kteří ho ještě nezažili. Staneme se tím jedním hlasem, který volá na poušti: "Připravte cestu Pánovi, vyrovnejte stezky, už přichází!"

Přesně tak. Plánujeme vyrobit jednu obří bublinu, kde to bude to jízda, ale to jenom proto, abychom se nakonec potkali tam venku a strhli s sebou mnohé! Pojďme se nechat sebou navzájem inspirovat! A pokud nakonec nezbyde jediný uživatel OVEЯGAP, protože všichni budou uzdravovat na ulicích nemocné a vyhánět démony, tak, že se "pověst o nich rozšířila po celé Sýrii", bude to naše největší výhra. Pojďme konečně být "my".

Věk OVEЯGAP právě začíná a ty stojíš na jeho počátku. Rač prosím vstoupit.

 

praying hipster girl

<< Back