Zásady používání dat

Snažíme se, aby církev záskala svůj vlastní prostor ve světě internetu. A chceme aby tento prostor byl jasně ohraničený od světa okolo, aby uživatelé naší sociální sítě se cítili více v komfortně v domácím prostředí. A přesto, nebo právě pro to, vám do rukou vkládáme moc sdílet. Tyto zásady popisují, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme a sdílíme.
 

Jaké druhy informací shromažďujeme?

Shromažďujeme o vás různé druhy informací.

Akce, které provádíte, a informace, které poskytujete:

Shromažďujeme obsah a další informace, které poskytujete při používání našich služeb, včetně informací uvedených při registraci účtu, při vytváření nebo sdílení a posílání zpráv či jiné komunikaci s ostatními uživateli. Patří sem informace o vámi poskytovaném obsahu a informace v něm uvedené, například místo pořízení fotky nebo datum vytvoření souboru. Shromažďujeme také informace o tom, jak naše služby využíváte, například informace o typech obsahu, který si prohlížíte nebo se kterým jste nějakým způsobem propojeni, frekvenci nebo době trvání vašich aktivit.

Akce, které provádí ostatní uživatelé, a informace, které poskytují:

Shromažďujeme také obsah a informace, které lidé při používání našich služeb poskytují (včetně informací o vás), například když sdílí fotku s vámi, pošlou vám zprávu nebo nahrají vaše kontaktní informace.

Vaše sítě a spojení:

Shromažďujeme informace o lidech a skupinách, s nimiž jste ve spojení, a o způsobu vaší interakce s nimi, například o lidech, se kterými nejčastěji komunikujete, nebo o skupinách, se kterými rádi sdílíte obsah. 

Informace o platbách:

Pokud naše služby používáte k finančním transakcím (například někoho podpoříte na OVEЯGAP), shromažďujeme informace o nákupu či transakci. Patří sem informace o účtu, ověření a také podrobnosti o kontaktních údajích.

Informace o zařízení:

Podle oprávnění, která jste udělili, shromažďujeme informace z počítačů, telefonů a dalších zařízení, na která instalujete nebo v nichž používáte naše služby, a také informace o těchto zařízeních. Informace získané z různých zařízení můžeme sdružovat, abychom mohli snadněji poskytovat konzistentní služby ve všech zařízeních. Zde je několik příkladů informací, které o zařízeních shromažďujeme: 
 

  • Atributy, jako je operační systém, verze hardwaru, nastavení zařízení, názvy a typy souborů a softwaru, identifikátory zařízení.
  • Umístění zařízení, včetně konkrétních zeměpisných umístění
  • Informace o připojení, například název mobilního operátora nebo poskytovatele internetových služeb, typ prohlížeče, jazyk a časové pásmo, IP adresa.

 

Informace od externích partnerů:

Od externích partnerů získáváme informace o vás a vašich aktivitách na OVEЯGAP i mimo něj. Jedná se například o informace, které nám poskytne partner, když společně nabízíme služby.

Jak tyto informace používáme?

Provádíme průzkumy a výzkum, testujeme vyvíjené funkce a analyzujeme získané informace, abychom mohli vyhodnotit a vylepšit služby, vyvíjet nové produkty a funkce, provádět audity a řešit potíže.

Propagace bezpečnosti a zabezpečení:

Získané informace nám pomáhají ověřovat účty a aktivitu a propagovat bezpečnost a zabezpečení v rámci našich služeb i mimo ně, například prošetřováním podezřelé aktivity nebo porušování našich podmínek a zásad. Tvrdě pracujeme na ochraně vašeho účtu. K tomu využíváme pokročilé technologie, jako je šifrování a počítačové vyhodnocování. Nabízíme také snadno použitelné nástroje pro zabezpečení, které k vašemu účtu přidají další úroveň zabezpečení. Používáme soubory cookie a podobné technologie, abychom poskytovali a podporovali naše služby. 

Jak se tyto informace sdílí?

Sdílení v našich službách

Lidé se prostřednictvím našich služeb spojují s ostatními uživateli a sdílejí s nimi obsah. To je možné díky tomu, že následujícími způsoby sdílíme vaše informace:

Lidé, s nimiž sdílíte obsah a komunikujete s nimi:

Při sdílení a komunikaci prostřednictvím našich služeb automaticky sdílíte obsah se všemi uživateli OVEЯGAP, kteří můžou vidět vámi sdílený obsah. Při přidávání příspěvku ale například vybíráte okruh uživatelů pro daný příspěvek. Může se třeba jednat o přizpůsobenou skupinu jednotlivců, všechny vaše přátele nebo členy nějaké skupiny. Stejně jako si vybíráte lidi, kterým pošlete fotky nebo zprávu. 

Veřejné informace jsou všechny informace, které sdílíte s veřejným okruhem uživatelů, stejně tak i informace na vašem profilu nebo obsah, který sdílíte na OVEЯGAP stránce nebo v jiném veřejném fóru. Veřejné informace jsou dostupné všem v rámci našich služeb i mimo ně a lze je zobrazit nebo se k nim dostat prostřednictvím online vyhledávačů, rozhraní API nebo offline médií, jako je televize. 

V některých případech si lidé, se kterými sdílíte obsah a komunikujete, můžou tento obsah stáhnout nebo ho dál sdílet s ostatními nejen v našich službách, ale i mimo ně. Když na OVEЯGAP okomentujete příspěvek jiného uživatele nebo označíte jeho obsah jako To se mi líbí, daná osoba rozhoduje o okruhu uživatelů, který může zobrazit váš komentář nebo vaše označení To se mi líbí. Pokud je okruh uživatelů veřejný, bude se i váš komentář zobrazovat veřejně.

Lidé, kteří vidí obsah o vás sdílený ostatními:

Jiní lidé mohou využívat naše služby k tomu, aby obsah, který se vás týká, sdíleli s okruhem uživatelů, který si vyberou. Lidé mohou například sdílet fotku, na které jste, zmínit nebo označit vás v umístění v příspěvku nebo sdílet informace o vás, které jste vy sdíleli s nimi. Pokud máte obavy z příspěvku někoho jiného, prostřednictvím sociálního hlášení je možné snadno a rychle požádat o pomoc důvěryhodnou osobu.

Jak mohu spravovat nebo odstranit informace o své osobě?

Obsah a informace, které sdílíte při používání OVEЯGAP, můžete spravovat v nastavení svého účtu, skupin, stránek a dalších modulů OVEЯGAP.

Údaje ukládáme na dobu, která je nezbytná pro poskytování produktů a služeb vám a jiným osobám, včetně osob uvedených výše. Dokud budeme tato data potřebovat k poskytování produktů a služeb, budou informace přidružené k vašemu účtu uchovávány až do doby, než účet odstraníte. 

Svůj účet můžete kdykoli odstranit. Jakmile svůj účet odstraníte, odstraníme veškerý obsah, který jste zveřejnili, například fotky a aktualizace stavu.

Jak vám oznámíme změnu těchto zásad?

Na chystané změny těchto zásad vás upozorníme předem, abychom vám dali možnost si revidované zásady přečíst a vyjádřit se k nim dříve, než budete ve využívání našich služeb pokračovat.

 

Datum platnosti zásad: 13. ledna 2018